Category Archives: Поместни православни църкви

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

(продължение от предишния постинг) Fahnrich, H., Georgische Literatur, Aachen, 1993; Fahnrich, H., Georgische Schriftsteller A-Z, Aachen, 1993. Fahntich, H., Geschichte Georgiens von den Anfangen bis zur Mongolenharrschaft, Aachen, 1993. Gandolfo, F., Armenien und Georgien. – In: Spätantike und frühes Christentum. … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет | Вашият коментар

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

На латиница A. T., Georgian Art and Architecture, The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. in chief A. Kazhdan, t. 2, New-York and Oxford, 1991. Actes d’Iviron, t. I, Des origines au milieu du XI-e siècle, Ed. Par J. Lefort, N. … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет | Вашият коментар

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

(продължение от предишния постинг) Сабинин, М., История Грузинской церкви до конца VІ века, Спб, 1877; Сабинин, М., ПолньІе жизнеописания святьІх Грузинской церкви, ч. 1-3, Спб, 1871-1873 (2 изд., М., 1994). Сванидзе, М. Х., Турецко-иранские отношения в 1613-1619 гг. и Грузия. … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет | Вашият коментар

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

На кирилица Аверинцев, С. С., Мария, МифьІ народов мира, Энциклопедия, гл. ред. С. А. Токарев, т. 2, М., 1992. Акрабова-Жандова, Ив., Икони в Софийския Археологически музей. Датирани икони, С., 1965. Алексеев, В. П., Происхождение народов Кавказа, М., 1994. Алексидзе, З. … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет | Вашият коментар

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА ГРУЗИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – продължение 11

3.2. Иверски манастир Този светогорски манастир е друга сакрална територия, на която общуват българи и грузинци. Намира се на североизточната страна на Атонския полуостров в Северна Гърция. Основан е през последната четвърт на Х в. от св. Иоан Иверски и … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет , | Вашият коментар

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА ГРУЗИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – продължение 10

3. Исторически връзки между Грузинската и Българската църква Християнизацията на България през ІХ в. слага начало на българо-грузинските църковни и културни връзки. Най-ранното известно българско сведение за тях се намира в Пространното житие на св. Константин-Кирил Философ. То споменава „иберийците” … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет , , | Вашият коментар

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА ГРУЗИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – продължение 9

2.10. Грузинската църква след 1991 г. Настъпването на демокрацията в Грузия през 1991 г. не само нормализира състоянието на Грузинската църква, но я превърна в духовен стожер и коректив на обществения живот. На практика национализъм и православие са тъждествени понятия … Има още

Публикувано в Поместни православни църкви | С етикет , | Вашият коментар